16. Sympozjum Sekcji Adeptów Urologii PTU PTU

16. Sympozjum Sekcji Adeptów Urologii PTU

29-30 listopada 2019, Bydgoszcz

SAU19

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

W imieniu zarządu Sekcji Adeptów Urologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego mam przyjemność zaprosić do udziału w XVI Sympozjum Sekcji Adeptów Urologii PTU, które odbędzie się 29−30 listopada 2019 w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy.

W programie Sympozjum znalazły się wykłady wielu znamienitych Gości. Swój udział potwierdzili m.in.: prof. Piotr Chłosta, prof. Tomasz Drewa, prof. Marcin Słojewski, dr hab. med. Artur Antoniewicz, dr hab. med. Anna Kołodziej, dr med. Ewa Bres−Niewada, dr med. Piotr Jarzemski, dr med. Łukasz Zapała, dr Stefan Czarniecki, dr Anna Katarzyna Czech oraz goście zagraniczni, w tym: dr Francesco Esperto (GB), dr Guglielmo Mantica (IT) − przedstawiciele European Society of Residents in Urology − oraz dr Giles Hellawell (GB).

Ważnym elementem programu będzie trzecia już edycja egzaminu E−BLUS, która odbędzie się w pierwszym dniu obrad. Tego samego dnia zostanie również przeprowadzona sesja konkursowa SAU na najlepszą pracę oryginalną. Z pewnością wielkim wydarzeniem będzie − po raz pierwszy w Polsce − sesja edukacyjna pod patronatem European Society of Residents.

Drugiego dnia Sympozjum odbędzie się niezwykle interesująca z punktu widzenia praktycznego sesja, poświęcona nauce zabiegów endourologicznych i laparoskopowych z perspektywy adepta oraz eksperta. Zgodnie z tradycją zostaną też omówione zagadnienia dotyczące wymogów formalnych, związanych z postępowaniem dopuszczającym do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie urologii (pisemnego oraz ustnego), będzie też przeprowadzona symulacja egzaminu EBU.

W imieniu Zarządu Sekcji Adeptów Urologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz własnym gorąco zachęcam do udziału w Sympozjum.

Z wyrazami szacunku i koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Sekcji Adeptów Urologii PTU
Dr Bartosz Brzoszczyk

Oferta dla uczestnika

OPŁATA REJESTRACYJNA (brutto) do 31.10.2019 od 01.11.2019
Opłata rejestracyjna
Lekarz, członek Sekcji Adeptów Urologii PTU 190,00 zł 240,00 zł
Lekarz niebędący członkiem PTU / SAU 220,00 zł 260,00 zł
Przedstawiciel firmy 400,00 zł

OPŁATA REJESTRACYJNA ZAWIERA:

NUMER KONTA, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT:

76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy Sympozjum mogą dokonać rezerwacji miejsc hotelowych przez stronę internetową Wydarzenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36, 85-109 Bydgoszcz

Cena brutto za pokój 1-osobowy ze śniadaniem – 280,00 zł / 1 doba
Cena brutto za pokój 2-osobowy ze śniadaniami – 340,00 zł/ 1 doba

PROGRAM NAUKOWY

29 listopada 2019 (piątek)
09:00 − 13:00

EGZAMIN E-BLUS (12 – UCZESTNIKÓW)

Miejsce: Szpital św. Łukasza, ul. Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej 10a, 85 − 825 Bydgoszcz

Prowadzenie: Giles Hellawell MA BM BCh FRCS (GB) (European School of Urology), dr. med Piotr Jarzemski

15:30 – 16:00

PRZYJAZD I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW (Hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36)

16:00 – 16:10

OTWARCIE SYMPOZJUM

dr hab. med. Anna Kołodziej, dr Bartosz Brzoszczyk

16:10 – 16:57

SESJA KONKURSOWA SEKCJI ADEPTÓW UROLOGII PTU

Prowadzenie: dr Bartosz Brzoszczyk

Sędziowie: dr hab. med. Anna Kołodziej, prof. dr hab. med. Tomasz Drewa, dr Paweł Stelmach

16:15 – 16:22

Uczestnik 1 (5+2)

16:22 – 16:29

Uczestnik 2 (5+2)

16:29 – 16:36

Uczestnik 3 (5+2)

16:36 – 16:43

Uczestnik 4 (5+2)

16:43 – 16:50

Uczestnik 5 (5+2)

16:50 – 16:57

Uczestnik 6 (5+2)

16:57 – 17:07

Najlepsza praca zaprezentowana na 49. Kongresie Naukowym PTU w Katowicach

Jakub Kalembkiewicz, Karolina Kalembkiewicz, Jakub Kienitz, Agata Żuromska, Izabela Kloczkowska, Krystian Kaczmarek, Artur Lemiński, Marcin Słojewski

Nieświadomość błogosławieństwem? Wiedza polskich studentów na temat wczesnego wykrywania raka jądra
SKN Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej PUM w Szczecinie

17:10 – 17:25

Przerwa na kawę

17:25 – 19:10

EUROPEAN SOCIETY OF RESIDENTS IN UROLOGY (ESRU) – SESSION
(conducted in English)

Chairs: Piotr Chłosta Prof. FEBU, Polish Urological Association President (PL),
Francesco Esperto MD, FEBU, ESRU Chairman (GB),
Bartosz Brzoszczyk MD, Section Polish Residents in Urology Chairman (PL)

17:25 – 17:35

Welcome and introduction

Piotr Chłosta Prof. FEBU, Polish Urological Association President (PL),
Francesco Esperto MD, FEBU, ESRU Chairman (GB)

17:35 – 17:45

The role of the Polish Urological Association in education

Piotr Chłosta Prof. FEBU, Polish Urology Association President (PL)

17:45 – 17:55

What can ESRU do for you?

Francesco Esperto MD, FEBU (GB)

17:55 – 18:05

European School of Urology

Giles Hellawell MA BM BCh FRCS (GB) ESU delegate

18:05 – 18:15

EUREP - Why you should go there?

Łukasz Zapała Ph.D. FEBU (PL)

18:15 – 18:25

EBU Exam - Tips for successful preparation

Anna Katarzyna Czech Ph.D. FEBU (PL)

18:25 – 18:35

Current status of urological training: minimally invasive procedures

Guglielmo Mantica, MD. (IT) ESRU secretary

18:35 – 18:45

Social media in resident practice

Stefan W. Czarniecki, MD, FEBU (PL)

18:45 – 18:55

How to become a successful researcher?

Tomasz Drewa, Prof. FEBU (PL)

18:55 – 19:10

Discusion and Group photo

30 listopada 2019 (sobota)
09:30 – 11:00

SESJA „UCZEŃ - MISTRZ”

Moderatorzy: dr med. Piotr Jarzemski, dr Bartosz Brzoszczyk

09:30 – 10:00

Nauka wykonywania zabiegów TURP oraz TURBT

dr Rafał Drobot - dr hab. med. Artur A. Antoniewicz

10:00 – 10:30

Nauka wykonywania zabiegów URS oraz RIRS

dr med. Piotr Zapała - dr med. Ewa Bres-Niewada

10:30 – 11:00

Nauka wykonywania zabiegów laparoskopowych

dr Remigiusz Stamirowski - prof. dr hab. med. Marcin Słojewski

11:00 – 11:30

WYKŁAD SPONSOROWANY

11:30 – 11:40

Przerwa na kawę

11:40 – 12:15

SESJA „POSTAW NA ROZWÓJ”

Moderatorzy: prof. dr hab. med. Marcin Słojewski, dr Marcin Jarzemski

11:40 – 11:50

Staż zagraniczny

dr med. Paweł Rajwa

11:50 – 12:00

Staż krajowy

dr Omar Tayara

12:00 – 12:10

Droga do zdania egzaminu E-BLUS

dr Szymon Jagodziński

12:10 – 13:00

EUROPEJSKI EGZAMIN W DZIEDZINIE UROLOGII

Moderator: dr Paweł Stelmach

12:10 – 12:40

Q&A - pisemny i ustny egzamin specjalizacyjny

mgr Iga Mańk-Kowalska

12:40 – 13:10

Symulacja egzaminu ustnego EBU

W roli egzaminatorów:

  • dr hab. med. Anna Kołodziej
  • dr hab. med. Artur A. Antoniewicz

W roli egzaminowanych:

  • dr Bartosz Brzoszczyk
  • dr Rafał Drobot
13:10 – 14:00

Przerwa na obiad

14:00 – 15:00

ZEBRANIE CZŁONKÓW SEKCJI ADEPTÓW UROLOGII PTU

14:00 – 14:10

Ogłoszenie wyników sesji konkursowej
Sprawozdanie z działalności Sekcji Adeptów Urologii PTU

dr Bartosz Brzoszczyk

14:10 – 14:15

Zgłoszenie kandydatur na stanowisko przewodniczącego elekta Sekcji Adeptów Urologii PTU

14:15 – 14:30

Wybór przewodniczącego elekta Sekcji w głosowaniu tajnym

14:30 – 14:45

Wolne wnioski

14:45 – 15:00

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM

dr hab. med. Anna Kołodziej, dr Rafał Drobot – przewodniczący sekcji 2020/2021 r.

16. Sympozjum Sekcji Adeptów Urologii PTU

29-30 listopada 2019, Bydgoszcz